Reklamacje

Dane kontaktowe:

P.P.H. Eskulap Sp.J.
ul. Elsnera 6
44-105 Gliwice
Tel: 32 270 02 07, 32 270 06 28 Fax: 32 270 02 08
eskulap@eskulap.gliwice.pl

Procedura rozpatrywania reklamacji:
Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy: Ul.Elsnera 6 44-105 Gliwice lub mailowo na następujący adres e-mail: eskulap@eskulap.gliwice.pl
W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

Nasz strona wykorzystuje ciasteczka (cookies)
Dowiedz się wiecej